Skrevt d. 04.10-2022

Bichon Frisés personlighed

Når du skal vælge en hunderace, der passer godt til din smag, din livsstil og din egen personlighed, kan man vælge efter mange forskellige kriterier. Det kan være størrelse, temperament, sociale evner, behov for fysisk aktivitet, intelligens, særlige evner såsom sporhund, trækhund, handicaphund, politihund eller dens personlighed. Alle disse aspekter fylder mere eller mindre i valget, ligesom ejerens egen livsstil og boform kan spille ind. Her ser vi nærmere på det aspekt, der er hundens, og her især Bichon Frisés personlighed. Hvilken personlighed har denne hund? Og hvordan skal man forholde sig til dette som ejer, når det handler om at træne den, være social med den og skabe trygge rammer for den. Spændende er det i hvert fald, hvordan man også vælger, at der kan være et match mellem ens egen personlighed og hundens, i det en hund som regel indgår som et familiemedlem i familien og dermed også skal være et match, næsten på linje med, hvis man skulle finde en kæreste, ven eller samarbejdspartner. 

Bichon Frisés Personlighed

Hvad er personlighed? 

Indenfor videnskabeligt regi, hvor man studerer menneskers personlighed, er der mange teorier og holdninger til, hvad en personlighed overhovedet er. Der er den lejr, der mener, at man kan tale om et sæt af stabile karakteristika, der hele tiden dominerer i forhold til adfærden. Her vil man kunne se et mønster i, hvordan man typisk opfører sig i bestemte situationer og hvordan og hvad man trives bedst med rent socialt.

Her taler man for eksempel om at være enten introvert eller ekstrovert, som hentyder til, at man får energi af at være alene eller af at være i selskab med andre. Nogle tror fejlagtigt, at introverte ikke er sociale og ikke har evner udi det sociale, mens ekstroverte er meget gode socialt set. Dette er en misforståelse, fordi det udelukkende handler om, hvor man henter sin energi og hvor man lader batterierne op. 

Der er så den anden lejr indenfor personlighedsteorier, der siger, at personligheden i høj grad afhænger af den kontekst, opvækst og andre sociale, økonomiske, materielle og psykologiske faktorer, som er til stede i nuet.

Personligheden er dermed mere fleksibelt indrettet, og træder forskelligt frem, alt efter hvem man er sammen med og i hvilken kontekst. Det er den gren, der hedder socialkonstruktivismen, der hælder til denne version af, hvordan man skal opfatte begrebet personlighed. 

Hvorfor er synet på personlighed vigtigt i en ejer-hund relation? 

Hvorfor taler vi om dette, når det nu skal handle om hunderacen Bichon Frisé? Det gør vi fordi, der kan være en vigtig pointe i, hvordan man forholder sig til sin hund, alt efter, om man ser den som havende én stabil personlighed, som man ikke kan ændre på, eller om man ser hunden som værende disponibel for at opføre sig mere i én grad end en anden, men ligeledes være fleksibel og mulig at ændre på, alt efter hvilke rammer og muligheder, man giver til hunden som ejer. 

Adlens hund 

En Bichon Frisé stammer oprindeligt fra Sydeuropa, hvor vi taler om lande som Spanien, herunder de Kanariske Øer samt Frankrig og Belgien. Den blev oprindeligt brugt som selskabshund hos adelen, og her ser man, hvordan dens klipning med en løvemanke træder i gennem som kulturelt skabt af mennesker, og ikke den selv.

Hvis den selv havde kunnet vælge, ville den "bare" have en tyk, stor pels, mens klipningen fremhæver den som en løve, der sikkert har været lige noget for de statuselskende adelige at bryste sig af at eje.

Selvom det var/er en lille hund, har man villet fremhæve dens styrke og stolthed via denne klipning, og man må jo bare håbe, at den ikke blev sat til at jagte antiloper, gnuer og zebraer. Bichon Frisé bliver stadigvæk klippet på denne måde, hvilket er et interessant kulturhistorisk levn at videreføre som nutidig hundeejer. Her kan man spørge sig selv, om denne klipning smitter af på hundeejerens forhold til og opfattelse af hunden? Bliver den opfattet som mere majestætisk, stærk og stolt på grund af klipningen, fremfor at være en nuttet og sød lille selskabshund? 

Måske gavner denne klipning hunden, fordi den går for at have et stort opmærksomhedsbehov. Derfor kan denne klipning være med til at tiltrække opmærksomhed blandt dem, der ikke kender den. 

Glad og livlig hund 

Bichon Frisé går for at være en glad og livlig hund, hvilket igen er nogle af de personlighedstræk, som går igen hos den. Her kan vi igen tilføje, at den sikkert primært viser disse træk, når den er tilfreds, tryg og vel stimuleret, og man kan derfor som hundeejer gå efter, når man gerne vil "måle", hvorvidt ens Bichon Frisé er glad og tilfreds og trives, om den netop viser sig fra sin glade og livlige side.

Det er et godt barometer at have, når man løbende skal fornemme hundens trivsel, og hvis det ikke forholder sig sådan, kan man passende være lidt obs på den, og eventuelt tage den til dyrlægen, såfremt du har en mistanke om, at noget ikke er, som det burde være. 

Er snorken en del af personligheden? 

Det kan lyde lidt sjovt at spørge om, men ses det som en del af hunderacens personlighed, om den har tendens til at snorke?

Det er svært at svare på. Bichon Frisé har nemlig en lille tendens til at snorke svagt, hvilket gør, at du måske som hundeejer skal overveje, hvor du stiller hundekurven, hvori hunden sover. Er du en person, der sover let, kan det være noget, der kan irritere dig på både kort og lang sigt, hvis du bliver vækket af dens svage snorkelyde, men det kan selvfølgelig også være blidt beroligende, alt efter, hvordan du opfatter det.

Bor du i en lille lejlighed, er det i hvert fald værd at overveje, om dette "træk" er noget, du kan leve med. Den skal selvfølgelig også leve med, hvis du selv snorker, så det går jo også begge veje. Et hund-ejer forhold er jo også et spørgsmål om give and take. 

Lille socialt behov

Selvom Bichon Frisé er avlet til at være en selskabshund, har den ikke så stort et socialt behov. Den er selvfølgelig venlig og glad overfor både mennesker og dyr, men den opsøger ikke selv det